Právní poradce pro bezpečná pravidla sexuálního styku

01.11.2017

S ohledem na světový vývoj v sexuálních vztazích i aktivitách doporučuji několik bezpečnostních opatření pro sexuální partnerství:

Muž by si měl od sexuální partnerky před aktem vyžádat písemný souhlas. Nejpozději před zahájením aktu.

Písemný informovaný souhlas by měl obsahovat nejen souhlas partnerky, ale i souhlas s podmínkami následného sexuálního styku.

V podmínkách následného sexuálního styku by měla být uvedena všechna rizika, která plánovaný sexuální styk může přinést. Doporučuji nepominout možnosti onemocnění, lehkého zranění, oděrky, nepříjemné pocity během aktu, ještě horší pocity po aktu (zejména u vdaných a ženatých), otěhotnění (zatím platí jen pro ženy), atd.

Důležité je vzájemné potvrzení obou účastníků, že předsexuální dvoření považuji za dostatečné a ukončené.

Souhlas by měl být ověřen notářem, ať už je také účastníkem sexuálního styku také, nebo ne.

(Sexuální styk doporučuji v pondělí a ve středu, kdy jsou většinou úřední hodiny na většině českých úřadů)

Pro uklidnění obou partnerů může být pozitivní, pokud si před stykem vymění potvrzení o bezinfekčnosti a fotokopie očkovacích průkazů.

Po styku by si měli oba účastníci navzájem vyměnit potvrzení o vzájemném uspokojení během bezúhonného styku, stejně jako o zdravotním stavu. (není na škodu srovnání se zdravotním stavem před stykem)

Je li muž po styku neochotný, nebo kvůli pracovním závazkům, případně dalšímu sexuálnímu styku v časové tísni, lze vzájemné dobrozdání odložit, ne déle než 24 hodin.

Je-li žena po styku zmatená, případně jinak dezorientovaná, je třeba ji zajistit odbornou psychologickou pomoc, aby potvrzení od ní bylo právoplatné.

Pokud se jedná o opakovaný nebo pravidelný styk, lze situaci řešit předvyplněným formulářem a následně jen podpisy podle uskutečněných styků s vyznačenými daty styku.

V případě, že po vyplnění veškeré dokumentace je muž fyziologicky sexu neschopen, je třeba sepsat krátké prohlášení obou účastníků kdy a proč k nečekanému výpadku došlo.

Pět minut po styku by ani jeden z účastníků neměl řídit motorové vozidlo.

V případě neplánovaného otěhotnění ženy, nebo rušivého chování některého z jiných partnerů účastníků pokračujte na naše stránky poradny, adresa: poradna/průsery

Současně upozorňujeme že od ledna příštího roku je třeba štípanec realizovaný mužem do ženského zadku hlásit obdarovávané předem. Její souhlas není výslovně nutný, jde pouze o zabránění úleku nebo jiného psychického stresu majitelky zadku.

U styku účastníků stejného pohlaví všechny předchozí úkony odpadají, stačí si vzájemně podepsat potvrzení o bezhraničním přátelství a krátký manifest proti utlačování menšin.

Všechny tyto předpisy se vztahují na jakékoli sexuální aktivity od r. 1956