Proměna Miloše Zemana

Jan Šilhavý

Když se Miloš Zeman jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakousi odpornou asijskou berušku. Přestože se snaží svou indispozici skrýt před spolupracovníky a členy vlády, je nakonec odhalen. Vyděšení spolupracovníci se rozhodnou Miloše zavřít v jeho pokoji v jakési domácí hradní internaci. Miloš po celou dobu svého změněného stavu uvažuje racionálně, nepropadá depresím a zachovává chladnou hlavu (jeho první starostí je, jak jako hmyz bude dále vládnout). Miloš stále rozumí lidské řeči, jemu samotnému však ostatní příliš nerozumí, nemůže tedy se svým okolím komunikovat.
Situace na Hradě se od Milošovy proměny značně zhorší; jednak přijdou o zahraniční finanční podporu, jednak strádají i psychicky. Spolupracovníci se navracejí do svých kanceláří, ale do Milošova pokoje nevstupují, stará se o něj Ovčáčkova mladší sestra Markéta. Vždy když za ním Markéta přichází, tak se Miloš schová pod pohovku, aby ji neděsil. Jediný z lidí, kdo se s danou situací smíří, je otrlý velitel Hradní stráže, který s Milošem-beruškou jedná rázně a bez okolků. Jednou se Markéta s bratrem rozhodnou vystěhovat z Milošova pokoje nábytek v dobrém úmyslu, Markéta se domnívá, že by se mu lépe lezlo po stěnách a stropu, čímž se Miloš skutečně rád baví. Ovšem Ovčáček se obává, že by si to Miloš mohl vysvětlit jako definitivní zavrhnutí ze strany prezidentské kanceláře. Miloš si nakonec uvědomí, že by byl rád, kdyby mu pokoj ponechali, tak jak je. Brání tedy svůj oblíbený obraz od F. R. Čecha, ale spatří ho Mynář a upadne do mdlob. Vyhrocenou situaci se rozhodne vyřešit zaskočený Ovčáček, nakonec po Milošovi hází lahve s Becherovkou, jimiž ho těžce zraní.
Milošův zdravotní stav se zhoršuje. Ztěžuje se i atmosféra na hradě; hmotný nedostatek a vypětí ze skrývání Miloše doléhají na jeho spolupracovníky i Markétu, která navrhuje Miloše odstranit. Prezidentská kancelář si do volných pokojů zatím nastěhuje ruské a čínské podnájemníky, kteří o Milošovi nevědí. Později ho ale spatří, protože Miloš si chtěl poslechnout, jak jim Markéta hraje na balalajku, a tak opustil svůj pokoj. Ovčáček se ho snažil zahnat zpět do jeho pokoje, ze kterého se postupem času stalo skladiště státních darů. Nájemníci dávají okamžitou výpověď a ruší plánované investice. Nad ránem Miloš opuštěný umírá. Ráno jej nalezne otrlý velitel Hradní stráže a jeho mrtvolu sám odklidí. Téhož dne uspořádá prezidentská kancelář s některými členy vlády výlet do Čapího hnízda a probírají nadějné plány do budoucna.

Spolupráce na textu