Válka exekutorů:

Jan Šilhavý

VÁLKA EXEKUTORŮ

Jako filmovou synopsi jsme ji předjímali před několika lety:
Válka exekutorů
Osoby a obsazení:
Jarmila: Hana Vagnerová
Vilém: Vojtěch Dyk
Hynek: Marek Vašut
Ptáček: Jan Kraus
Měkotová: Vilma Cibulková
Láďa: Pavel Liška

Prakticky založená jaderná fyzička Jarmila se chystá provdat za idealistického právníka Viléma. Krásní mladí zamilovaní lidé plánují stavbu společného hnízda. V Jarmilině minulosti však dřímají dvě časované finanční bomby: pokuta za jízdu na černo v pražském metru a na základě jejích dokladů (ukradených kdysi ze zaparkovaného auta) podvodně vyinkasované, ale nezaplacené zboží.Po svatbě a vyřízení hypotéky se mladí lidé stěhují do vysněného domku v satelitu za Prahou. Vilém se stává partnerem v advokátní kanceláři Hynek a spol., Jarmila zástupkyní šéfky Úřadu pro jadernou bezpečnost. Mají před sebou skvělou budoucnost.
Jarmilin dluh u Dopravního podniku kupuje vychytralá advokátní kancelář Mourek & Partners, podává žalobu a příslušný soud vydává platební rozkaz. Jarmila jej však neobdrží, protože po odstěhování do vysněného domku změnila adresu trvalého bydliště. Vykonáním exekuce je pověřen moravský exekutor Ptáček. Jarmilin dluh za zboží vyinkasované neznámým podvodníkem se stává předmětem další exekuce, kterou má vykonat pražská exekutorka Měkotová. Rozhodnutí o provedení obou exekucí nabývají právní moci ve stejný den.
Z ranní mlhy se vynoří terénní auta komanda exekutora Ptáčka a zaparkují u pěkného satelitního domku. Dosud nic netušící Vilém a Jarmila otevírají dveře a vykonavatelé exekuce vniknou dovnitř. Pes novomanželů je bezelstně vítá. Všechny cenné i některé bezcenné předměty jsou polepeny žlutými nálepkami, také dům a psí bouda jsou obstaveny.
Při odchodu exekutora Ptáčka přijíždí komando exekutorky Měkotové. Oba exekutoři se střetávají na prostranství před domem a vzájemně si vyměňují posměšky a urážky. Vilém vše natáčí na dosud nezabavený mobil. Toho si ale všimnou vykonavatelé z komanda exekutorky Měkotové a přístroj mu zabaví. S tím ovšem nesouhlasí vykonavatelé z komanda exekutora Ptáčka, kteří byli na místě první. Strhne se pranice o to, kdo polepí Vilémův telefon. Manželé se zabarikádují v domě. Obě komanda po krátké potyčce, během níž telefon někdo rozšlápl, odjíždějí.
V následujících měsících jsou Vilém a Jarmila vystaveni šikaně obou exekučních komand. Aby přežili, musí se uchýlit ke konspiraci. Vytvářejí si paralelní existence, ale to nestačí. Mají obstavené účty, nemohou splácet hypotéku. Vilém se snaží s pomocí svého šéfa Hynka o právní obranu. Zakládá Výbor na obranu nespravedlivě exekučně stíhaných (VONES) a stává se jeho čelným aktivistou. Zázemí a podporu nalézá v advokátní kanceláři nadřízeného. Exekuční komanda několikrát přijíždějí do domu Viléma a Jarmily a polepují vše dosud nepolepené. Jejich spor přerůstá v nevyhlášenou válku mezi oběma skupinami, nyní již připomínajícími gangy.
Zároveň se stupňuje nátlak na Viléma a Jarmilu. Ptáček se svou partou odváží jejich psa s tím, že ho vydraží ve vietnamské tržnici SAPA. Měkotová a spol. nutí Jarmilu, aby si začala přivydělávat v jednom z pražských erotických klubů a rychleji tak splatila dluh. To Jarmila odmítá, ale je na konci sil. Vilémova právní obrana nefunguje, je příliš pomalá a neefektivní.
Jarmila ví, že musí vzít věci do svých rukou. Rozhoduje se využít vzájemné nevraživosti obou gangů. Domlouvá si s oběma exekutory schůzku ve stejný čas na úložišti jaderného paliva v meziskladu elektrárny Temelín a slibuje jim předat větší finanční obnos.
Vilém mezitím zjistí, že jeho obdivovaný šéf a mentor je ve skutečnosti hlavou špinavého obchodu s pohledávkami. Hynek mu nejprve nabídne spolupráci výměnou za úhradu dluhů. Vilém odmítá a odjíždí varovat Jarmilu, nadřízený ho však pronásleduje.
Všichni protagonisté se setkávají ve skladu jaderného paliva, kde Jarmila v ochranném oděvu předem umístila poštovní pytel s údajným obnosem. Obelstila také ochranku úložiště. Oznámila jim, že Temelín se stal podobně jako Pražský hrad a Karlův most předmětem exekuce a že jej přijedou polepit exekutoři. Po příjezdu obou skupin Jarmila postupně všechny vláká do skladu, zamkne dveře a zhasne. Ve tmě jsou na černém plátně vidět jen bílé a zmateně se pohybující kostry exekutorů a členů jejich part. Dochází k přestřelce připomínající počítačovou hru: diváci vidí pouze bílé kostřičky, které se potácejí po skladu a postupně jsou vyřazovány z činnosti.
Vilém přijíždí do areálu skladu a setkává se s Jarmilou. Objímají se, ale vtom se objevuje jeho šéf s namířenou pistolí. V okamžiku, kdy se chystá zmáčknout spoušť, ozve se výstřel a Hynek padá mrtev k zemi. Zastřelil ho člen ochranky Láďa, který Jarmilu tajně miluje. Jeho obličej zrcadlí vnitřní boj nad tím, zda nemá zlikvidovat také Viléma. Nakonec v něm však vítězí Mirek Dušín. Ví, že takto by svou milovanou nezískal. Beze slova odfoukne dým z hlavně a kývne hlavou - běžte! Jarmila a Vilém se chytnou za ruce a vybíhají ven...
P.S. Nechcete to někdo natočit..?